MENU

Implementing Agencies (IAs)

S.No. State Implementing Agencies State
1 Assam Agricultural University, Jorhat, Assam Assam
2 Professor Jayashankar Telangana
State Agriculture University, Hyderabad, Telangana
Andhra Pradesh
Telangana
3 Rajendra Agricultural University, Samastipur, Bihar Bihar
4 Sardar Patel University, VV Nagar, Gujarat Gujarat
5 CCS Haryana Agriculture University, Hissar, Haryana Haryana
6 Himachal Pradesh University, Shimla, H.P. Himachal Pradesh
7 University of Agri. Sciences, Bangalore, Karnataka Karnataka
8 University of Kerala, Thruvanthapuram Kerala
9 JLN Krishi Viswa Vidyalaya, Jabalpur, M.P Madhya Pradesh
Chhattisgarh
10 Mahtma Phule Krishi Vidya Peeth, Ahmednagar, Maharashtra Maharashtra
11 Orissa University of Agri. & Tech. Bhubaneshwar, Odisha Odisha
12 Punjab Agriculral University, Ludhiana, Punjab Punjab
13 Maharana Pratap U/0 Agri & Technology, Udaipur, Rajasthan Rajasthan
14 Tamil Nadu Agriculure University, Coimbatore, Tamil Nadu Tamil Nadu
15 R.B.S. College, Agra, U.P. Agra
16 Bidhan Chandra Krishi Viswa Vidyalaya, West Bengal West Bengal

Last updated : 28-01-2022, 06:04 AM