Shri Gorle Syamsundar Rao, Vizianagaram, Andhra Pradesh -535524